2017. rendeletek

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (I. 31.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő Testületének 2/2017. (III. 06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017. (III. 06.) önkormányzati rendelete a településfejlesztéssel és településrendezéssel, a települési arculati kézikönyvvel és a településképi rendelettel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2017. (III. 06.) önkormányzati rendelete a települési támogatás és egyéb szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017. (III. 06.) önkormányzati rendelete Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályairól szóló 12/2014. (XI. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017. (IV. 25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjak mértékéről

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017. (VIII.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (III.06.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2017. (VIII.29.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról, intézményi térítési díjakról szóló 8/2013. (XII.9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2017. (IX. 21.) önkormányzati rendelete a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2017. (XI.06.) önkormányzati rendelete a települési támogatás és egyéb szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2017. (XI.06.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatási ellátás helyi szabályairól

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2017. (XI.06.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 12/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelet módosításárólódosításáról

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2017. (XII. 04.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2017. (XII. 04.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (III.06.) önkormányzati rendelet módosításáról